loading
Sort by
Show
per page
Filter
  

  

DA VINCI BISCUITS LEMON FINGERS 200gr
€ 2.45
 
   
  Add
  

  

DA VINCI BISCUITS OTTINI 200gr
€ 2.45
 
   
  Add
  

  

DA VINCI MUFFINS X 6 CHOCOLATE
€ 2.85
 
   
  Add
  

  

DA VINCI MUFFINS X 6 LEMON
€ 2.85
 
   
  Add
  

  

DA VINCI QAGHAQ TAL-GHASEL X6
€ 2.50
 
   
  Add
  

  

DA VINCI TEA CAKES CHOCOLATE
€ 2.19
 
   
  Add
  

  

DA VINCI TEA CAKES VANILLA
€ 2.19
 
   
  Add
  

  

DAVID'S BAKERY CHOCOLATE CHIP CAKE
€ 3.90
 
   
  Add
  

  

DAVID'S BAKERY CHOCOLATE CHIP RINGS
€ 2.65
 
   
  Add
  

  

DAVID'S BAKERY CHOCOLATE ORANGE RINGS
€ 2.90
 
   
  Add
  

  

DAVID'S BAKERY COCONUT FINGERS 300gr
€ 2.35
 
   
  Add
  

  

DAVID'S BAKERY COCONUT RINGS X7
€ 2.40
 
   
  Add
  

  

DAVID'S BAKERY FIG DELIGHTS X8
€ 3.60
 
   
  Add
  

  

DAVID'S BAKERY JAM CAKES X7
€ 2.75
 
   
  Add
  

  

DAVID'S BAKERY KRUSTINI ALMONDS
€ 2.15
 
   
  Add
  

  

DAVID'S BAKERY MARBLE CAKE ROUND
€ 3.90
 
   
  Add
  

  

DAVID'S BAKERY PASTI TAT-TAMAL X 9
€ 2.35
 
   
  Add
  

  

DAVID'S BAKERY PASTINI TAC-CIRASA
€ 4.00
 
   
  Add
  

  

DAVID'S BAKERY QAGHAQ TAL-GHASEL SMALL X 6
€ 2.35
 
   
  Add
  

  

DAVID'S BAKERY QASSATELLI TAL-LEWZ X 5
€ 3.50
 
   
  Add
  

  

DAVID'S BAKERY SULTANA CAKE ROUND
€ 3.90
 
   
  Add
  

  

DAVID'S BAKERY TEA BISCUITS 340gr
€ 2.15
 
   
  Add
  

  

KRUSTINI HALVES (ALMOND OR SULTANA)
€ 3.30
 
   
  Add
  

  

LAJKU PASTI TAL- LEWZ KULURI
€ 3.60
 
   
  Add
  

  

LAJKU QAGHAQ HELWIN LARGE
€ 2.95
 
   
  Add
  

  

QAGHAQ TAL- GHASEL SMALL
€ 3.30
 
   
  Add
  

  

QASSATELLI
€ 3.25
 
   
  Add
  

  

QASSATELLI TAL-ICING
€ 3.60
 
   
  Add
  

  

TAL FURNAR KRUSTINI RAISIN 240gr
€ 2.85
 
   
  Add
  

  

TAL FURNAR OTTIJIET 250gr
€ 1.89
 
   
  Add
  

  

TAL LAJKU COCONUT FINGERS 340gr
€ 3.25
 
   
  Add
  

  

TAL LAJKU IMQARET 300gr
€ 3.30
 
   
  Add
  

  

TAL LAJKU OTTINI 430gr
€ 2.79
 
   
  Add
  

  

TAL-LAJKU BAMBALUNI WITH VANILLA
€ 3.30
 
   
  Add
  

  

TAL-LAJKU BANKUNCINI KBAR
€ 3.30
 
   
  Add
  

  

TAL-LAJKU BARQUETTES SALTED
€ 3.95
 
   
  Add
  

  

TAL-LAJKU BISKUTELLI LARGE
€ 2.95
 
   
  Add
  

  

TAL-LAJKU MUFFIN LEMON
€ 0.90
 
   
  Add
  

  

TAL-LAJKU MUFFINS X 6
€ 3.30
 
   
  Add
  

  

TAL-LAJKU VOL AU VENTS SMALL X12
€ 3.95
 
   
  Add
  

  

VOL AU VENTS LARGE X6
€ 3.89
 
   
  Add
Showing: 1- 41 of 41
Categories